Menu

ComScore Raporu: Markalar News Feed’e odaklanmalı

Önceki yazımızda da paylaştığımız gibi ComScore’un raporuna göz atmaya devam ediyoruz. ComScore verileri, Facebook Sayfa analiz aracı sağlayıcısı PageLever’ın sonuçlarını destekler nitelikte. PageLever’ın sonuçları, Facebook sayfalarının günde ortalama sadece %7.49 News Feed Post görüntüleme aldıklarını ve hayranların sadece %3.19’unun sayfayı ziyaret ettiklerini gösteriyor. Temelde, Sayfa’nın News Feed yoluyla yayınladığı her post kullanıcılarının sadece küçük bir kısmına iletilirken bunların daha da küçük bir kısmı sayfayı ziyaret ediyor.


News Feed Post’ları vasıtasıyla ulaştıkları hayranlarının yüzdesini artırmaya çalışan sayfalar her gün içerik girmeliler. En iyi ilk 100 sayfa üzerinde yapılan bir çalışma, haftada içerik yollanılan ek gün başına ulaşılan hayran sayısının %2.5 arttığını gösteriyor. Her gün yollanan bu postlar, haftalık bazda sayfanın hayranlarının %22’sine kadar ulaşıyor.

Facebook’taki üç popüler marka, Starbucks, Bing, ve Southwest Airlines, hakkındaki çalışma, bu markaların News Feed’de sayfalarından 40 ila 151 defa daha fazla görüntülenme aldıklarını gösteriyor. Bu çalışma sadece üç veri noktasına dayansa da pazarlamacılar News Feed’deki orantısız duruma dikkat etmelidir. Bu durum, bir ölçüde News Feed postlarının o sayfanın hayranları tarafından News Feed görünürlüğüne yardım etmek için paylaşılmasından kaynaklanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde en önemli konulardan bir tanesinin NFO (News Feed Optimization) olacağını söyleyebiliriz. Yani marka mesajımızı nasıl daha çok hayranımızın görmesini sağlayıp, bu kişileri nasıl daha fazla interaksiyona yönlendirebiliriz sorusunun matematiksel cevabını arayacağız kısa vadede. Bu da markaları daha yaratıcı olmaya ve daha efektif sonuçlar almaya itecek. Aksi takdirde, bugünkü gibi içerik stratejisi olmadan, rastgele içerik giren markalar giderek daha az hayran tarafından görünebilir olacaklar ve bu trend bu şekilde devam edecek.

Markalar için hayran sayısının önemi gittikçe azalacak ve gerçekten mesajın kaç hayrana ulaştığı konusu önem kazanacak. Bunun için de görünürlük, geri bildirim oranları ana başarı kriterleri olacak.

ComScore raporu ayrıca, marka görünürlüğü açısından markanın mevcut hayranlarının arkadaşlarının büyük potansiyel oluşturduğunu vurguluyor. Eğer sayfalar hayranlarının tekrar paylaşmaya istekli olacakları postlar girerlerse çok büyük bir yeni hayran kitlesine erişecekler. Bu, Facebook’un yıllardır söylediği ortalama bir kullanıcının 130 arkadaşa sahip olması durumundan kaynaklamaktadır. ComScore’un raporu Facebook’un en popüler sayfalarının toplam arkadaş sayısının, bu sayfaların hayran sayısından 31 ila 84 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Özetlemek gerekirse, kullanıcılar en çok zamanı News Feed’de geçiriyor ve burası marka bağımlılığının oluştuğu yer. ComScore’un en büyük tavsiyesi; markalar her gün içerik girmeli ve yüksek seviyede Like, Comment ve Re-Share almayı başarmalıdır.

Cansu Özyılmaz

0 Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published.