Menu

comScore 2010 Raporu Türkiye Pazarı için Ne Söylüyor?

comScore, geçtiğimiz hafta, 2010’da Avrupa’da dijital sektörü incelediği, farklı yönlerini ele aldığı raporunu yayınladı. Dijital mecra içerisindeki sosyal ağlar, arama motorları, mobil platform, video gibi dallara ışık tutan raporda, 2011’de bu mecralarda gerçekleşebileceklere yönelik comScore öngörülerine de yer veriliyor. 20 ülkeyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı raporda Türkiye’deki dijital sektörü ilgilendiren önemli istatistikler de bulunmakta.

comScore raporuna göre, Avrupa’daki internet kullanıcılarını bir ay içerisinde ortalama 24 saatlerini internet başında geçiriyorlar. Bu ortalamanın üzerinde kalan ülkeler arasında Hollanda, İngiltere ve Türkiye bulunuyor. Türkiye’deki aylık internet kullanımı ise 25 saat olarak tespit edilmiş.

Yaş kırılımları açısından bakıldığında da, dijital yerli olarak bilinen 15-34 yaş grubunda hızlı mesajlaşma servislerinin %38, e-mailin ise %11’lik düşüş göstermesi dikkat çekiyor. 35 üstü, dijital göçmen yaş grubunda ise hızlı mesajlaşma servisleri %42’lik bir düşüş gösterirken, iki yaş grubunda da sosyal ağların %30’u aşan oranlarda büyüme gösterdiği görülmekte.

facebook market share, facebook pazar payı

Sosyal ağların durumu ve sosyal ağlar arasında Facebook’un pazar payı incelendiğinde ise karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor: Avrupa’daki internet kullanıcılarının %84.4’ü bir sosyal ağ kullanmaktayken, Facebook’un penetrasyonu Aralık 2010’da %63.6 olarak tespit edilmiş. Türkiye ise hem sosyal ağ kullanımında, hem de Facebook kullanımında Avrupa lideri. İnternet kullanıcılarının %92.2’si sosyal ağ kullanıyorken, %90.4’ü, bu sosyal ağlar arasından Facebook’u kullanıyor. Türkiye’de, bir ay içerisinde ortalama 7 saatin Facebook üzerinde geçiyor olması da dikkat çekici veriler arasında.

Reklam gösterimleri incelendiğinde de sosyal ağların reklam görüntüleme pazarındaki etkisi dikkat çekiyor. Aralık 2009’dan Aralık 2010’a dek hem reklam görüntüleme piyasasının, hem de bu pazar içerisinde sosyal ağların payının yükselişe geçtiğini görebiliyoruz. İngiltere özelinde incelendiğinde, Aralık 2010’da 71 milyardan fazla reklamın görüntülendiği, bu reklamların yaklaşık 30 bin kadarının ise sosyal ağlar üzerinden gösterildiği belirtiliyor. Buna ek olarak, Interactive Advertising Bureau’nun rakamlarına göre 2010’daki toplam reklam harcamalarının %20’sini internet reklamcılığı üstlenmiş durumda.

groupon

comScore raporunda, ülkemizde geçtiğimiz sene içerisinde yükselişe geçen fırsat sitelerine de değinilmekte. Verilen istatistiklere göre Aralık 2009’da 13 milyon tekil ziyaretçisi olan fırsat siteleri, Aralık 2010 itibariyle bu sayıyı 35 milyona yükseltmiş durumda. Pazarın bu kadar büyümesinde Groupon’un etkisi büyük, 35 milyon ziyaretçinin 12.5 milyonu tek başına Groupon’a ait.

Fırsat sitelerine, 2010 içerisinde dünyadaki internet kullanıcılarının %6.9’u erişti. Bu oran, Amerika’da %19’a, Avrupa’da ise %10’a yükseliyor. Türkiye’de ise fırsat siteleri, internet kullanıcılarının %14’ü tarafından kullanılmakta.

Avrupa’da internet üzerinden video seyretme istatistikleri incelendiğinde, televizyon izleme sitelerindeki yükseliş de dikkat çekiyor. 2010 içerisinde 7.5 puanlık bir artışla birlikte Avrupa’daki internet kullanıcılarının %47,4’ünün internet üzerinden televizyon seyrettiği görülüyor. Video izleme sitelerinin ise Aralık 2010 itibariyle internet kullanıcıları arasında %83.7 penetrasyona ulaştığı görülüyor.

 

 

Raporda dikkat çeken ilginç bir bilgi ise videoların uzunluğu hakkında. comScore’a göre Avrupa’da seyredilen video sayısı 2010’da düşüş göstermiş durumda; ancak videoların uzunluğunda belirgin bir artış görülüyor. Buna göre internet üzerinden seyredilen videoların uzunluğu %13’lük bir büyüme göstererek ortalama 5.6 dakikaya ulaşmış durumda.

comScore’un vermiş olduğu bilgilere göre, cep telefonu kullananlar arasında akıllı telefonların ulaştığı penetrasyon oranı 2010 içerisinde Avrupa’da %31.1’e, Amerika’da ise %27’e yükseldi. Ayrıca, Avrupa’daki cep telefonu piyasası, işletim sistemi özelinde de incelenmekte. Buna göre 2010 içerisinde Google Android %951, Apple iOS %115, Blackberry OS %65’lik bir artış yaşadı. Pazar liderliğine devam eden Nokia Symbian’ın pazar payı ise sadece %12 artış gösterdi.

Arama motorlarının 2010’daki durumu incelenirken, arama yoğunluğu kavramından faydalanıyor. Arama yoğunluğu, kişi başına yapılan arama sayısını anlatmakta kullanıyor ve bu kritere bakıldığında Polonya’nın zirvede olduğu görülüyor. Türkiye ise arama yoğunluğu kriterinde 3. sırada yer almakta.

Avrupa’da 2010’da yapılan aramaların %15’inin Almanya’dan, %12’sinin İngiltere’den, %12’sinin Rusya’dan yapıldığı görülüyor. Türkiye’nin ise Avrupa’da internet üzerinden yapılan aramaların %6’sına sahip olduğu belirtilmekte.

İnternet kullanıcılarının %90’ı Google servisleri üzerinden arama yaparken, arama için ikinci olarak kullanılan websitesinin Facebook’a ait olması dikkat çekiyor. 3. sırada ise Microsoft’un servisleri bulunuyor.

comScore, 2010 istatistiklerinin yanı sıra, 2011’e dair öngörülerde de bulunuyor. Buna göre internet reklamcılığındaki büyüme, ileri hedefleme ve planlama araçlarının geliştirilmesini de beraberinde getirecek. Ayrıca mobil platform gibi farklı platformların popülerlik kazanmasının sonucunda ise yeni ölçümleme teknikleri ortaya çıkacak. Sosyal ağlar söz konusu olduğunda ise lokasyona dayalı reklamcılığın artışa geçeceği öngörülüyor. comScore’a göre, 2011 içerisinde cep telefonu kullananların yarısından fazlası mobil medyaya ulaşıp, mobil içerikleri görüntüleyebilecek.

Yiğit Arda

YOU MIGHT ALSO LIKE

1 Comment

Leave A Comment

Your email address will not be published.