Menu

Kampanyalarda süreç tasarımı 1 – Kampanya öncesi

Sosyal Medya’da bir kampanya yapmak; sosyal medya ve sosyal medya kullanıcısı ile ilgili ne kadar çok bilgi sahibi olunursa olunsun, operasyon yönetimi konusunda da hakimiyet gerektirmektedir. Promoqube’de yönettiğim kampanyaların süreçlerinden öğrendiğimi üçe ayırarak anlatacağım:

  • Kampanya Öncesi
  • Kampanya Dönemi
  • Kampanya Sonrası

Aslında buraya eklenmesi gereken bir 0 maddesi de Kampanya Kurgusu sunumuna ait süreçtir. Fakat bunu daha sonraki bir yazıda paylaşacağım.

Kampanya Öncesi:
Kampanya yaratıcı fikrinin müşteri tarafından onaylanıp, kabul edildiğini varsayarak anlatacağım.

Kampanya yöneticisinin ilk yapılması gereken şey kampanya için gerekli yazılım, metinsel ve görsel ihtiyaçları belirleyebilmek için daha önce kararlaştırılmış kurgunun ve akışın basit ama detaylı şemasını çizmektir

Şema çizmek için “Powerpoint” ya da “Keynote” kullanılabileceği gibi, “Omnigraffle” programından da faydalanılabilir.

Şema çizildiğinde yani akış netleştiğinde yazılım altyapısının detaylarını belirlemek gerekir. Bu detayları belirlerken, Facebook kurallarına uyulması, kullanıcının yardıma, bilgiye ihtiyaç duyduğu takdirde erişebileceği bir iletişim formunun olmasını ve forma yazılanların kampanya yöneticisinin ekranına düşmesinin sağlanması vb konulara özen göstermek gerekmektedir.

Yazılım altyapısı detayları belirlenirken, görsel ihtiyaçların detayları da ortaya çıkar, üstelik tasarım süreci, metin yazarlığı süreci ile kolkola gitmek zorundadır.

Yazılımcı, tasarımcı ve metin yazarına gerekli brieflerin verilmesi kampanya yöneticisinin yapması gereken işlerin tamamı değildir.
Kampanya yöneticisinin Milli Piyango İdaresi ile ilişkileri yürütmeli /takip etmeli kampanya başlangıcının güçlü olabilmesi için tanıtım malzemeleri hazırlanmalıdır.

Yazılım altyapısı ortaya çıktığında görsel ve metinlerin yazılım ekibi ile paylaşılıp ilgili yerlere giydirilmesi gerekmektedir.
Giydirme tamamlandığında, kampanya gizli linkler ile ajans içi testlere açılır. Bu testler ve kontroller sonrasında gerekli düzenleme ve revizyonlar yapılır ve link müşteri testine açılır.

Reklamveren kontrollerini yaptıktan ve revizyon taleplerini bitirdikten sonra kampanya açılır ve hazırlanmış olan tanıtım malzemeleri servis edilmeye başlanır.

Kampanya açıldığı andan itibaren kampanya dönemini bir başka yazıda aktaracağım.

Tutku Özmen Kurt

1 Comment

  • Amaç Dizayn

    Bende firma olarak bu tip bir anlatım bekliyordum. Sosyal pazarlama konusunda seminerlerinizi pahalı da olsa takip ediyorum. Bu seri umarım devam eder.

    Kasım 14, 2010 - 12:45 pm

Leave A Comment

Your email address will not be published.